Børnehjemmet Sikkerneq er en selvejende døgninstitution i Nuuk. Vores målgruppe er børn i alderen 0-9 år. Vi har 6 bårn. Vi ligger stor vægt på fast struktur og forudsigelighed. børnehjem nuuk, grønland, børnehjem grønland, sikkerneq, job, pædagoger, lotte østergaard, børnehjemmet sikkerneq, Forside, Om Sikkerneq, Kontakt os, Ledige stillinger, Ansatte, Personaleside,
Den selvejende institution Sikkerneq, er af Naalakkersuisoq Maaliina Abelsen den 25. juni 2010 godkendt som børnehjem.

Børnehjemmet Sikkerneq er en privat døgninstitution i Nuuk, for børn med særlige vanskeligheder såsom
tidligt skadede, omsorgssvigtede og lign. i alderen 0 - 18 år, der har behov for længerevarende anbringelse
og intensiv pædagogisk behandling

Vi er normeret til 14 børn, der er fordelt på Sikkerneqs tre afdelinger.


Et lille indblik i Sikkerneqs pædagogiske tilgang

Børnehjemmet Sikkerneqs pædagogiske arbejde med tidligt skadede og omsorgssvigtede børn i alderen 0-18 år, knytter sig til det nære omsorgsarbejde.
Børnenes tilknytningsforstyrrelser fordrer et intensivt omsorgsarbejde, hvor det enkelte barns fundamentale fysiske og psykiske behov for nærhed og omsorg anerkendes og imødekommes.
Vi vægter derfor det relationelle arbejde meget højt. Vi arbejder målrettet med at opbygge en tillidsfuld relation til det enkelte barn,
så det oplever en følelse af sammenhæng i dets livsverden og får opbygget en kerne af selvbevidsthed og resiliens som kan styrke det i mødet med omverdenen.
Børnene skal opleve engagerede voksne der vil dem og som er deres voksen ansvar og – rolle bevidst.
Ved at være nærværende, tålmodige og lyttende over for barnets selvstændige udtryk og behov, viser vi tydelighed i forhold til vores tilstedeværelse og vores rolle som betydningsfulde omsorgspersoner i barnets liv.
Igennem vores hverdagsopbygning prioriterer vi en overskuelig og genkendelig ramme.
Vi arbejder derfor struktureret efter en fastlagt pædagogik, der skal sikre høj faglighed og kontinuitet i vores pædagogiske behandlingsarbejde.
Det er essentielt i vores pædagogiske arbejde, at det enkelte barn føler sig mødt og forstået som det særlige individ det er.

Lidt om Sikkerneqs pædagogiske erfaring

Vi vægter faglighed meget højt i vores pædagogiske arbejde. Vi har derfor løbende supervision og undervisning af en fast tilknyttet psykolog.
Herigennem sikrer vi en målrettet pædagogisk indsats, som kan styrke det enkelte barns udvikling på bedste vis.
Vi arbejder ligeledes med spædbørnsterapi.
Forstander er uddannet pædagog og har en bachelor i pædagogik, samt uddannet spædbarnsterapeut.
Derudover har Forstander 22 års erfaring i arbejdet med tidligt skadet, udsatte og omsorgssvigtede børn anbragt på børnehjem.
Begge Afdelingsledere har været ansat i henholdsvis 8 og 9 år. Vi har fra Sikkerneqs start tilbage i 2010 brugt spædbarnsterapien metode i vores pædagogiske arbejde
Vi ved i dag, at svære traumer i barndommen har afgørende betydning for et barns opvækst, udvikling og voksen liv.
Men at traumer påvirker spædbørn, har man ikke været opmærksomme på tidligere og det er der måske gode grunde til.
Spædbørnsterapi sætter i al sin enkelthed ord på det enkelte barns lidelse. Ord, der lindre og letter barnet, således at barnet kan fortsætte sin dynamiske udviklingsproces.
For barnet betyder det, at høre ordene udtalt, at barnet får mulighed for at bearbejde traumet og korrigere eventuelle fejlopfattelser.
Samtidig betyder det for barnet, at det ikke længere bærer på noget usagt eller ”hemmeligt” og ordene letter derfor barnet, forstået på den måde, at der frigøres energi. Som tidligere var bundet i det usagte.
- Lotte Østergaard Hastrup, Forstander Sikkerneq.Copyright © 2011 Nuuk Net Design. All rights reserved. Design by Nuuk Net Design.Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05